top of page

Til dig som elsker selvudvikling, og er nysgerrig på forandring

Du er et sted hvor du er i tvivl om dig selv og hvad dit livsformål er.

I hverdagen kan det se ud som:

 • Du mærker ikke dig selv og dine egne følelser i løbet af dagen

 • Du tilsidesætter egne behov, og er bedst til at opløfte andres energi og deres behov. Faktisk falder det dig helt naturligt

 • Du er naturlig empatisk, forstår andres følelser, men andre forstår dig ikke i lige så stor grad.

 • Du er meget ansvarsbevidst og tager ansvar for rigtig mange ting i livet - også for andres følelser, og behov.

 • Du ved dybest set at du har potentiale for mere, interesserer dig for selvudvikling, men du har ikke tiden til at kunne dyrke det i den grad du har lyst til i din hverdag

 • Du tør ikke investere i dig selv helhjertet... ikke før du har fuld tillid til hvad du får

Hvorfor lærer mere om selvbevidsthed?

Selvbevidsthed er langt mere komplekst, end vi tror. Du har din bevidsthed med altid. Vi tror at det omhandler at tænke mere om hvorfor vi gør som vi gør, eller at dyrke vores følelser mere, begge ting er nogenlunde korrekt men ikke den hele sandhed. Igennem viden om bevidsthed får du mulighed for:

 • Indre ro og selvsikkerhed i dine valg og i dig selv, så du oplever ikke at være afhængig af andres meninger og ros, ser det som guidance, men er tro mod din egen intuition, retning og drømme.

 • At få glæde og leve fuldt, så du oplever overskud til leg og kreativitet i din hver dag, sammen med din partner eller tiltrækker din drømmepartner som er i alignment.

 • At få selvkærlighed ved at mærke egne behov og grænser, og kunne italesætte dine reelle følelser overfor den du elsker, eller for et andet menneske på arbejdet. 

 • At praktisere selvomsorg, så du oplever at prioritere dig og dine behov, opfylder det først, før du giver andre som det empatiske menneske du også er.

 • At forblive ægte centreret i dig selv og dine relationer, så du får en følelse og selvansvar ift. hvad du vil have, hvad du står for, og friheden til at kunne være med det hele.

 • At gå fra at overtænke i sindet til at vende tilbage til dine sansninger og stole på at det du mærker omkring en situation, er rigtigt, og tage aktiv handling på den beslutning.

 • At mærke og blive opmærksom på din intuition vs. frygt, så du skelner mellem hvornår du bremser dig selv, eller støtter dig selv. 

 • At komme i kontakt med hjertet og din indre divine feminine side – et sted hvor din svaghed bliver din største styrke og kraft i livet.

 • At stå stærkt og selvsikkert i dit fundament, uanset hvad andre mener, bevarer og mærker troen og din integritet uagtet hvor lille du føler dig. 

 • At udtrykke egen sandhed, din autenticitet og følge dit hjerte og impulser i hverdagen, således du tager ansvar for dine valg og eksekverer dem i din hverdag.

 • At komme i kontakt med din sjæl og sandhed, mærker dybden i dig, og en indre ro, som har effekt på dine børn, partner, eller generelle omgangskreds

Masterclass: Bevidsthed i dagligdagen

- til dig som gerne vil investere mere i din bevidsthed, tilføje vigtig viden, og bruge det mere opmærksomt i din hverdag. Du kan til enhver tid gense videoen. Du får:

De fem bevidsthedslag + vejrtrækningsøvelse

Du får ca. 45 minutters online undervisning.

Min fortælling og erfaring fra indisk lærdom inden for selvbevidsthed som jeg unikt har med mig.

2

En dybere forståelse for bevidsthed og vigtigheden af den

En anderledes forståelse for hvordan du arbejder med bevidsthed i dagligdagen. Du får konkrete spørgsmål relateret til der hvor du er i livet, og i din hver dag. Du får begrebet om selvbevidsthed brudt ned fra noget konfust og kompliceret til et nemt og forståeligt hverdagssprog, du kan integrere i livet. 

MASTERCLASS: Bevidsthed i dagligdagen.

Din pris 299,- 

bottom of page